Miratimi i kritereve të pranimit për vitin akademik 2021 – 2022 për programin e Integruar të Ciklit të Dytë ” Master i Shkencave” në Drejtësi.

Miratimi i Bordit Shkencor, Këshilli Shkencor dhe Sekretarinë e Revistës “Studime Juridike’ të FDUT
January 9, 2020
Maltepe University International Student Congress’20/IHSSSC2020
January 13, 2020
Miratimi i kritereve të pranimit për vitin akademik 2021 – 2022 për programin e Integruar të Ciklit të Dytë ” Master i Shkencave” në Drejtësi.