Miratimi i Bordit Shkencor, Këshilli Shkencor dhe Sekretarinë e Revistës “Studime Juridike’ të FDUT

STRUKTURA AKADEMIKE PER VITIN 2019 – 2020 DO TE GJENI DHE ZEVENDESIMET E DITEVE PUSHIM PER SHKAK TE TERMETIT.
January 8, 2020
Miratimi i kritereve të pranimit për vitin akademik 2021 – 2022 për programin e Integruar të Ciklit të Dytë ” Master i Shkencave” në Drejtësi.
January 9, 2020
Miratimi i Bordit Shkencor, Këshilli Shkencor dhe Sekretarinë e Revistës “Studime Juridike’ të FDUT