STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE PARAQESIN DOKUMENTACIONIN PLOTESUES PER PERFITIMIN NGA PERJASHTIMI/PERGJYSMIMI I TARIFES SE SHKOLLIMIT.

NJOFTIM
December 24, 2019
APLIKANTËT FITUESIT NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020, MASTER PROFESIONAL, PËR SHKAK TË KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA NË REGJISTRIMET E PERIUDHES 21 – 25 NËNTOR 2019, 10 – 12 DHJETOR 2019 DHE 18 – 19 DHJETOR 2019
January 8, 2020
STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE PARAQESIN DOKUMENTACIONIN PLOTESUES PER PERFITIMIN NGA PERJASHTIMI/PERGJYSMIMI I TARIFES SE SHKOLLIMIT.

NR EMER MBIEMER
1 SERXHANA LISHI
2 TAHIR TAHJA
3 SEGLI NELA