Për miratimin e Rregullores për Zgjedhjet e Para të Këshillave të Studentëve në Universitetin e Tiranës

ELSAlbania
November 26, 2019
NJOFTIM
December 2, 2019
Për miratimin e Rregullores për Zgjedhjet e Para të Këshillave të Studentëve në Universitetin e Tiranës