Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Granadës në Spanjë.

NJOFTIM PËR LISTAT E STUDENTËVE PËR ZGJEDHJET E KËSHILLAVE STUDENTOR
November 25, 2019
Per pezullimin e procesit mesimor
November 26, 2019
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Granadës në Spanjë.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Granadës  në Spanjë.

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara  në e-mailin:  [email protected]. Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me proçedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

KLIKO KETU -> Universitetit të Tiranës në Universitetin e Granadës  në Spanjë