NJOFTIM PËR LISTAT E STUDENTËVE PËR ZGJEDHJET E KËSHILLAVE STUDENTOR

APLIKANTËT FITUES NË MASTER PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020
November 21, 2019
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Granadës në Spanjë.
November 25, 2019
NJOFTIM PËR LISTAT E STUDENTËVE PËR ZGJEDHJET E KËSHILLAVE STUDENTOR

NJOFTOHEN STUDENTËT E PROGRAMIT BACHELOR DHE MASTER TË FDUT, SE KËRKESAT PËR KORIGJIME TË LISTAVE TË STUDENTËVE PËR ZGJEDHJET E KËSHILLAVE STUDENTOR DO TË BËHEN DERI NË DITËN E HËNË, DATË 02.12.2019, PRANË SEKRETARISË MËSIMORE.