Fakulteti i Drejtësisë të Universitetit të Tiranës organizoi në datë 19 nëntor 2019 “Ditët e të Drejtës Evropiane- sezoni 2”

NJOFTOHEN STUDENTËT FITUES NË PROGRAMIN E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË MASTRE PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020
November 20, 2019
KARTA E STUDENTIT
November 21, 2019
Fakulteti i Drejtësisë të Universitetit të Tiranës organizoi në datë 19 nëntor 2019 “Ditët e të Drejtës Evropiane- sezoni 2”