APLIKANTËT FITUESIT NË PROGRAMIN E DYTË TË STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020

CEREMONIA E DIPLOMIMIT 2018 – 2019
November 12, 2019
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Middle East Technical në Turqi.
November 19, 2019
APLIKANTËT FITUESIT NË PROGRAMIN E DYTË TË STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020

~ KLIKO NË SECILEN E RUBRIKAVE TË MËPOSHTME

-> MASTER SHKENCOR CIVIL

-> MASTER SHKENCOR CIVIL, DEGA E DYTE

-> MASTER SHKENCOR CIVIL, KUOTAT E VEÇANTA

-> MASTER SHKENCOR PENAL

-> MASTER SHKENCOR PENAL, DEGA E DYTE

-> MASTER SHKENCOR PENAL, KUOTAT E VEÇANTA + TROJET

-> MASTER SHKENCOR PUBLIK

-> MASTER SHKENCOR PUBLIK, DEGA E DYTE

-> MASTER PROFESIONAL CIVIL

-> MASTER PROFESIONAL CIVIL, DEGA E DYTE

-> MASTER PROFESIONAL CIVIL, KUOTAT E VEÇANTA + TROJET

-> MASTER PROFESIONAL PENAL

-> MASTER PROFESIONAL PENAL, DEGA E DYTE

-> MASTER PROFESIONAL PENAL, KUOTAT E VEÇANTA

-> MASTER PROFESIONAL PUBLIK

-> MASTER PROFESIONAL PUBLIK , TROJET

-> MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW

-> MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW, DEGA E DYTE

~ KANDIDATËT KANË TË DREJTËN E ANKIMIT DERI MË DATË 18.11.2019 ORA 16:00 DITA E HËNË, PRANË ZYRËS SË PROTOKOLLIT TË FDUT.

~ REGJISTRIMI I KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMIT KU JANË SHPALLUR FITUES DO TË ZHVILLOHET NË PERJUDHËN 21.11.2019 — 25.11.2019.

~ APLIKANTET TË CILËT NUK GJEJNË TË DHENAT E TYRE NË LISTAT E PUBLIKUARA REZULTOJNË JO FITUES.