Call for Interns: Institute for Democracy and Mediation (IDM) Deadline: 10 November 2019
November 4, 2019
KONFERENCA E 16-TË VJETORE RAJONALE PËR TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE PRIVATE
November 5, 2019
NJOFTIM

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT QË KANË PERFUNDUAR STUDIMET BACHELOR NË FAKULTETIN E DREJTËSISË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS, SE AFATI PËRFUNDIMTAR PËR APLIKIMIN NË PROGRAMIN MASTER PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020 DO TË JETE DATA 07 NENTOR 2019, DITA E ENJTE, ORA 16:00.

GJITHASHTU JU SQAROJMË SE LISTAT E NOTAVE PËR TË DIPLOMUARIT PËR GJATË VITIT 2019 I GJENI PRANË ZYRËS SË INFORMACIONIT FDUT.

JU MIRËPRESIM.