DOKUMENTACIONI PER PERFITIMIN E BURSES FINANCIARE DOREZOHET PRANE ZYRES SE SHERBIMEVE (KATI I) NE DT.14.10.2019-08.11.2019

Dokumentacioni i nevojshëm për perfitimin e burses financiare per studentet e sistemit Bachelor me kohe te plote sipas VKM-së nr. 39, datë 23.01.2019
October 11, 2019
GRUPET E VITIT TE PARE PROGRAM I INTEGRUAR I CIKLIT TE DYTE VITI AKADEMIK 2019 – 2020
October 11, 2019
DOKUMENTACIONI PER PERFITIMIN E BURSES FINANCIARE DOREZOHET PRANE ZYRES SE SHERBIMEVE (KATI I) NE DT.14.10.2019-08.11.2019

DOKUMENTACIONI I KATEGORIVE PER  PERJASHTIM/REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT  DOREZOHET PRANE ZYRES SE FINANCES (KATI II)

INFORMACIONIN NE LIDHJE ME DOKUMENTAT E KERKUARA MUND TA GJENI NE WEBSITE : NE DT.14.10.2019-08