Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit në Slloveni.

Mbi aplikimin dhe regjistrimin e studentëve në programet e studimeve të ciklit të dytë në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin akademik 2019-2020
October 3, 2019
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Granadës në Spanjë.
October 10, 2019
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit në Slloveni.

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara  në e-mailin:  [email protected]  Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me proçedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.