Vendim Nr. 26, datë 10.09.2019

NJOFTIM
September 9, 2019
PËR DOKUMENTACIONIN QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË QË PËRFITOJNË PËRGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020
September 12, 2019
Vendim Nr. 26, datë 10.09.2019