PLANI MËSIMOR – 5 Vjeçar (Fakulteti i Drejtësisë, Uiniversiteti i Tiranës)

NJOFTIM PËR PUNSIM NË “DRSHKP” TIRANË.
July 30, 2019
NJOFTIM
July 31, 2019
PLANI MËSIMOR – 5 Vjeçar (Fakulteti i Drejtësisë, Uiniversiteti i Tiranës)