NJOFTIM PËR PUNSIM NË “DRSHKP” TIRANË.

DATAT E PROVIMEVE BACHELOR DHE MASTER SHKENCOR & PROFESIONAL
July 26, 2019
PLANI MËSIMOR – 5 Vjeçar (Fakulteti i Drejtësisë, Uiniversiteti i Tiranës)
July 31, 2019
NJOFTIM PËR PUNSIM NË “DRSHKP” TIRANË.