Call for Summer School – Media Law Split 2019/ LECTURERS

Summer school in north cyprus
July 15, 2019
PROBLEMATIKAT ME “QSHA”-në MASTER 2018 – 2019
July 15, 2019
Call for Summer School – Media Law Split 2019/ LECTURERS

Bashkelidhur po Ju dergoj thirrjen per Media and Law Summer School ne Split qe do te organizohet javen e trete te shtatorit (23 – 28 Shtator 2019).

Formati i aplikimit eshte i njejte si per Studentet dhe Profesoret. Per cdo sqarim mund te me kontaktoni me vete.