Njoftim mbi zhvillimin e intervistes per aplikantet per personel akademik prane Departamentit te se Drejtes Publike, Fakulteti i Drejtesise UT
June 27, 2019
VENDIM për Shpalljen e kandidatëve fitues për personelin akademik me kohë të plotë në Departamentin e së Drejtës Penale të FDUT-së
July 5, 2019
NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet (bachelor dhe master) qe kane udheheqese diplome pedagoge Dorina Hoxha te plotesojne formularin me te dhenat e tyre dhe ta dergojne ne emailin [email protected] brenda dates 4.07.2019. Ky njoftim vlen ne lidhje me konfirmimin nga ana e pedagoges te studenteve qe i kane drejtuar kerkese per udheheqje diplome. Se bashku me formularin te niset po ne kete email edhe kopja elektronike e punimit.

 

Kliko -> Formular