SQARIM NE LIDHJE ME DESHMINE E GJUHES SE HUAJ

“Sfidat e gruas shqiptare në raport me të drejtat që burojnë nga veprimtaria tregtare si pjesë e bashkësisë ligjore”
June 14, 2019
NJOFTIM MBI DESHMINE E GJUHES SE HUAJ
June 14, 2019
SQARIM NE LIDHJE ME DESHMINE E GJUHES SE HUAJ

Ne lidhje me deshmine e gjuhes se huaj per studentet e  Masterit Shkencor  (shih http://fdut.edu.al/wp-content/uploads/2014/08/Udhezim_nr.52_dt_03.12.2015-Niveli-i-Gjuhes-se-Huaj.pdf ), komisionet e vleresimit te temave te diplomes  dhe studentet duhet te mbajne parasysh faktin  qe te kene me vete  deshmine  e gjuhes se huaj  ne momentin e mbrojtjes se temes te diplomes.

 

Pas perfundimit te vleresimit, komisionet i depozitojne deshmite e gjuhes se huaj  dhe procesverbalet e notave prane departamenteve perkatese.

 

Departamentet, procesverbalet e notave dhe deshmite e gjuhes se huaj i dorrezojne prane Sekretarise Mesimore.

 

Per studentet e Masterit Profesional NUK kerkohen njohuri te gjuhes se huaj.

 

 

.