DATAT E PROVIMEVE TË PROGRAMIT BACHELOR PËR SEZONIN E PARADIPLOMËS

THIRRJE PËR APLIKIME NGA STUDENTËT E FAKULTETIT TË DREJTËSISË
May 28, 2019
NJOFTIM
May 30, 2019
DATAT E PROVIMEVE TË PROGRAMIT BACHELOR PËR SEZONIN E PARADIPLOMËS