Data provimesh Bachelor me kohe të Plotë dhe të Pjesshme

Ndarja e KQV sipas sallave
May 15, 2019
Studentet te cilet nuk kane mundur te plotesojne dokumentacionin per perfitimin e burses financiare ne afatet e caktuara, jane te lutur te dorezojne dokumentacion e kerkuar duke filluar nga dt.17.05.2019.
May 17, 2019
Data provimesh Bachelor me kohe të Plotë dhe të Pjesshme

 

KLIKO ->  Datat e provimeve Bachelor me kohë të Plotë dhe të Pjesshme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.