Ndarja e KQV sipas sallave

DRAFT RREGULLORE PËR ZGJEDHJET E KËSHILLAVE STUDENTORË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS
May 15, 2019
Data provimesh Bachelor me kohe të Plotë dhe të Pjesshme
May 16, 2019
Ndarja e KQV sipas sallave

Të nderuar studentë

Ndarja e KQV-ve për anëtarin e Bordit të Administrimit

Master Shkencor dhe Profesional

KQV Nr. 1 Salla Doktorale

Studentët votues me numër rendor 1001-2479

KQV Nr. 2 Salla 203

Studentët votues me numër rendor 1-1000

Bachelori

KQV Nr. 3 Salla 104

Studentët votues me numër rendor 1-1000

KQV Nr. 4 Salla 105

Studentët votues me numër rendor 1001-2001

KQV Nr. 5 Salla 106

Studentët votues me numër rendor 2002-2965

.