DRAFT RREGULLORE PËR ZGJEDHJET E KËSHILLAVE STUDENTORË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS

VENDIME Nr. 8, 9, 10, 11, 12 datë 11.04.2019
May 13, 2019
Ndarja e KQV sipas sallave
May 15, 2019
DRAFT RREGULLORE PËR ZGJEDHJET E KËSHILLAVE STUDENTORË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS

KLIKO -> DRAFT RREGULLORE PER ZGJEDHJEN E KESHILLAVE STUDENTORE TE UT

 

 

 

Shënim: Ju lutemi të na përcillni mendimet tuaja për “Draft Rregullores për Zgjedhjet e Këshillave Studentorë” në adresën e Emailit: [email protected].

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

 

 

 

.

 

 

.