VENDIME Nr. 8, 9, 10, 11, 12 datë 11.04.2019

NJOFTIM
May 10, 2019
DRAFT RREGULLORE PËR ZGJEDHJET E KËSHILLAVE STUDENTORË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS
May 15, 2019
VENDIME Nr. 8, 9, 10, 11, 12 datë 11.04.2019

KLIKO -> VENDIME Nr. 8, 9, 10, 11, 12 datë 11.04.2019

 

 

 

 

 

 

.