Thirrje publike për vetkandidim për studentët e FDUT-së

Call for Applications: Summer School 2019
May 7, 2019
Përshëndetje të nderuar studentë të Fakultetit të Drejtësisë
May 10, 2019
Thirrje publike për vetkandidim për studentët e FDUT-së

Përshëndetje të nderuar studentë të Fakultetit të Drejtësisë,

Në kuadrin e zgjedhjeve që do të zhvillohen më datë 16.05.2019 për anëtarin e Bordit të Administrimit të UT-së, të propozuar nga studentët e UT,  jini të lutur të vetkandidoheni për të qenë pjesë e Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV) që do të ngrihen pranë Fakultetit të Drejtësisë.

Kërkesat dorëzohen nga data 08.05.2019-13.05.2018 pranë sekretariatit të Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit.

Ju faleminderit!

Antarët e KZF-së të FDUT-së.