Studentet te percjellin mendimet per draft rregulloren deri me date 24 Prill.

PËRCILLET PËR NJOHJE VKM nr. 1888, date 13.03.2019
April 15, 2019
NJOFTIM
April 17, 2019
Studentet te percjellin mendimet per draft rregulloren deri me date 24 Prill.

KLIKO -> NJOFTIM

 

 

 

 

.