PËRCILLET PËR NJOHJE VKM nr. 1888, date 13.03.2019

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Spanjë të Programit Erasmus +
April 15, 2019
Studentet te percjellin mendimet per draft rregulloren deri me date 24 Prill.
April 15, 2019
PËRCILLET PËR NJOHJE VKM nr. 1888, date 13.03.2019

KLIKO -> VKM nr. 188, date 13.03.2019

 

 

 

 

 

.