PEZULLIMI NGA DETYRA TË REKTORIT TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS

Rezultatet/Etika Profesionale ne Drejtesine Penale/ 11 Prill 2019
April 11, 2019
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Spanjë të Programit Erasmus +
April 15, 2019
PEZULLIMI NGA DETYRA TË REKTORIT TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS

KLIKO -> URDHER Nr. 223, date 12.04.2019

 

 

 

 

 

.