Studentet e meposhtem duhet te hapin nr. llogarie prane bankes Credins dhe ta paraqesin brenda dates 15.03.2019 ne zyren e Finances.

Përgjigjet e tezës së provimit të lëndës “E drejtë familjare”
March 13, 2019
Kërkohet propozimi i Dekanatit të Fakultetit për anëtarë të Këshillit të Etikës i UT
March 18, 2019
Studentet e meposhtem duhet te hapin nr. llogarie prane bankes Credins dhe ta paraqesin brenda dates 15.03.2019 ne zyren e Finances.
EMER ATESI MBIMER
TREJSI YLLI DEDJA
INES FATMIR ÇELA
EGNIS GEJS SEJFULLAI
REI EDMOND HOXHA
ANDRIA ALEKSANDER MUÇKO
RIELSA ALEKS LICA
SARA ARJAN DURO
JORGO PETRAQ PAPADHOPULLI
ALBA ZAIM BARDHI
HALIL ILJAZ HASANBELLI
SERVETE XHAVIT ÇEKA