PËR KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË IAL-ve PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

PËR HAPJEN E PROCESIT TË APLIKIMEVE PËR ANËTARË TË KZF-ve NË FAKULTETET UNIVERSITETIT TË TIRANËS
March 8, 2019
Me rastin e 8 Marsit
March 8, 2019
PËR KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË IAL-ve PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021