PËR HAPJEN E PROCESIT TË APLIKIMEVE PËR ANËTARË TË KZF-ve NË FAKULTETET UNIVERSITETIT TË TIRANËS

Prezantimi i te drejtave te grave
March 6, 2019
PËR KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË IAL-ve PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021
March 8, 2019
PËR HAPJEN E PROCESIT TË APLIKIMEVE PËR ANËTARË TË KZF-ve NË FAKULTETET UNIVERSITETIT TË TIRANËS

KLIKO -> NJOFTIM

 

 

 

 

 

.