PËR KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË IAL-ve PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021
March 8, 2019
Njoftim për vende të lira pune
March 10, 2019
Me rastin e 8 Marsit
Me rastin e 8 Marsit, studentet e Fakultetit te Drejtesise, promovuan te drejtat e grave nepermjet ketij organizimi vullnetar, duke u bere pjese e nje rrjeti prej 13 Universitetesh ne 3 Kontinente, me perfshirjen e 100 studenteve. Me poshte foto te ketij organizmi.
On March 8th, students of the Law Faculty, promoted women's rights through this volunteer event and becoming part of a network of 13 Universities in 3 
continents with the involvement of 100 students. Below pictures of this event.