Dokumentat që duhet të dorëzojnë studentët sipas kategorive janë si më poshtë.

ORARI PËR DITËN E SHTUNË DHE DITËN E DIELË.
February 7, 2019
Vendim nr.3, datë 11.02.2019
February 11, 2019
Dokumentat që duhet të dorëzojnë studentët sipas kategorive janë si më poshtë.