Njoftim në lidhje me statutin e Universitetit të Tiranës

Lista e studenteve te percjelle nga Insitituti i te Perndjekurve Politik. Dokumentacioni i kerkuar duhet te dorezohet prane zyres se Finances.
January 7, 2019
FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
January 8, 2019
Njoftim në lidhje me statutin e Universitetit të Tiranës

Bashkangjitur shpallim urdhrin nr. 816, datë 26/12/2018 të Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Znj Lindita Nikolla për miratimin e statutit të Universitetit të Tiranës të dërguar nëpërmjet postës elektronike nga MASR në datën 07/01/2019, si dhe statutin e plote të Universitetit te Tiranës.

Klikoni për më tepër: