Lista e studenteve te percjelle nga Insitituti i te Perndjekurve Politik. Dokumentacioni i kerkuar duhet te dorezohet prane zyres se Finances.

NJOFTIM
January 7, 2019
Njoftim në lidhje me statutin e Universitetit të Tiranës
January 7, 2019
Lista e studenteve te percjelle nga Insitituti i te Perndjekurve Politik. Dokumentacioni i kerkuar duhet te dorezohet prane zyres se Finances.
NR EMER ATESI MBIEMER
1 KLARA NJAZI BALLA
2 ELJO SYRJA MEHILLI
3 SARA REXHEP IBRAHIMI
4 SARA ARIF BEU
5 KLEA XHAFER KALBAJ
6 SILDA QAZIM METANI
7 REDIS QAZIM METANI