Extension of Deadline for Series of Papers
December 19, 2018
NJOFTIM
January 7, 2019
NJOFTIM

Studentet e meposhtem jane te lutur te hapin nr.llogarie prane bankes Credins,per te mundesuar kalimin e burses dhe ta paraqesin prane zyres se Finances brenda dates 21.12.2018.

  • Xhei Çeliku
  • Denada Ruka
  • Ana Lena
  • Brikena Lena
  • Eriola Shahini