Konkusi i Media Law
December 13, 2018
Extension of Deadline for Series of Papers
December 19, 2018
NJOFTIM

Afati perfundimtar per dorezimin e dokumentave, per kategorite qe perfitojne nga perjashtimi i tarifes se shkollimit per ciklin Bachelor me kohe te plote per vitin akademik 2018-2019, eshte data 21.12.2018.