THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE DREJTËSIA PENALE SHQIPTARE – MES VLERAVE TË TRADITËS, MERITËS SË NDRYSHIMEVE DHE LARGËPAMËSISË SË LIGJIT DHE SHOQËRISË

Model Learning Agreement
October 16, 2018
VENDIM Nr.19. datë 16.10.2018
October 17, 2018
THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE DREJTËSIA PENALE SHQIPTARE – MES VLERAVE TË TRADITËS, MERITËS SË NDRYSHIMEVE DHE LARGËPAMËSISË SË LIGJIT DHE SHOQËRISË