URDHËR NR.33, DATË 12.09.2018

LIDERSHIPI I UDHËHEQUR NGA KARAKTERI CHARACTER-DRIVEN LEADERSHIP
September 11, 2018
Periudha e pranimit të aplikimeve për ndjekjen e programeve të studimeve të ciklit të dytë në vitin akademik 2018-2019, do të jetë në datat 7 shtator – 12 tetor 2018.
September 17, 2018
URDHËR NR.33, DATË 12.09.2018

Hapjen e aplikimeve për rivazhdim dhe ndërprerje studimesh në periudhën 17.09.2018 deri 12.10.2018.