Open lecture Criminal Law

Aktivitet me Studentët e Prizërenit, Kosovë.
May 25, 2018
Problematikat e kuadrit ligjor dhe praktikës gjyqësore mbi të drejtat e grave në raport me veprimtarinë tregtare si pjesë e bashkësisë ligjore.
July 3, 2018
Open lecture Criminal Law
Open lecture on serious crimes with the students of the 2nd year of the Bachelor program carried on the 5th of June 2018.
Organization and moderation: Dr. Rezarta Demneri, Full-time lecturer of Criminal Law and Biomedical Law, Department of Criminal Law.
Invited lecturers: Prosecutor Doloreza Musabelliu, Prosecutor Sonila Muhametaj of the Court of Serious Crimes
Support: Karin Janssen, EU Seconded Prosecutor attached to the Court of Serious Crimes, Albania.