New Call: GradUS Global scholarship at Europa-Institut of Saarland University

Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për Mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Programin Erasmus + në Universitetin e Pavia, në Itali.
November 8, 2016
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Huelva, Spanjë në Kuadër të Programit Erasmus +
November 18, 2016
New Call: GradUS Global scholarship at Europa-Institut of Saarland University

Saarland University has a new Call for Proposals open. There are funds available for research stays up to 2 months at Saarland university. Scholarships include a lump-sum for accommodation (around 1000 Euro for 2 months) and lump-sum for travel. More info can be found under http://www.uni-saarland.de/forschung/gradus/gradus-global.html.

We invite all interested Ph.D. candidates to apply with a motivation letter (max. 1 page), a CV and an abstract of the Ph.D. project (max. 1 page). Please send your application to [email protected]de. Deadline is 1 December 2016.

Tel:   +49 (0) 681 302 6664 / 6658
Fax:  +49 (0) 681 302 4369
www.see-eu-cluster.eu
[email protected]de