Ambasada Britanike dhe Fondacioni Slynn organizoj në datën 16 Mars 2016, ora 16.30, në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë UT-së në Tiranë promovimin e librit ‘Zbatimi i të drejtave të njeriut në praktikë (Manual trajnimi për të drejtat ndërkombëtare të njeriut)’ përgatitur nga Fondacioni Slynn.

Bashkëlidhur përcjellim:
March 17, 2016
Disa te perditshme, kane hedhur ne portalet e tyre on line, nje foto te realizuar ne mjediset e brendshme te mesimdhenies te Fakultetit te Drejtesise te UT-se, gjate kohes se pushimit ndermjet oreve mesimore, te shoqeruar me komente te paverteta dhe sulme politike ndaj pedagoges Argita MALLTEZI. Studente te shumte, pjesemarres ne leksion, kane komentuar drejteperdrejte ne portal, duke nxjerre ne pah te verteten mbi foton e realizuar ne momentin e pushimit ndermjet leksioneve, kohe te cilen studentet dhe pedagoget mund ta shfrytezojne ne funksion te tyre.
March 21, 2016
Ambasada Britanike dhe Fondacioni Slynn organizoj në datën 16 Mars 2016, ora 16.30, në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë UT-së në Tiranë promovimin e librit ‘Zbatimi i të drejtave të njeriut në praktikë (Manual trajnimi për të drejtat ndërkombëtare të njeriut)’ përgatitur nga Fondacioni Slynn.

Ky manual i drejtohet kryesisht atyre që janë nën autoritetin e qeverive të Shteteve Anëtare të Këshillit të Evropës dhe janë përgjegjës për zbatimin e së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Manuali përshkruan kornizën ligjore ndërkombëtare për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, si në Kombet e Bashkuara dhe në Këshillin e Evropës. Ai vendos një theks të veçantë në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ).

Pjesëmarrës në promovim ishin Ambasadori Britanik Nicholas Cannon, autori i librit Jonathan Cooper jurist i specializuar në të Drejtat e Njeriut me eksperiencë para gjykatave angleze dhe ndërkombëtare, Sir Henry Brooke ish president i Fondacionit Slynn, Dekani i Fakultetit të Drejtësisë Prof.Dr. Altin SHEGANI.

2 3

7 8 9 10 12 1 6 5 4 11