STUDENTET E SISTEMIT BACHELOR DHE MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL DUHET TE KRYEJNE PAGESEN PER KREDITE PRANE ZYRES SE FINANCES PERPARA SE TE REGJISTROHEN NE SISTEM. MOS SHLYERJA E DETYRIMEVE FINANCIARE DO I BEJE REZULTATET TE PAVLEFSHME.

REGJISTRIMET E LENDEVE.
October 1, 2015
Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës, organizoi më datë 16.10.2015, ora 13.00, takim me Presidentin e Republikës Z.Bujar NISHANI.
October 17, 2015
STUDENTET E SISTEMIT BACHELOR DHE MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL DUHET TE KRYEJNE PAGESEN PER KREDITE PRANE ZYRES SE FINANCES PERPARA SE TE REGJISTROHEN NE SISTEM. MOS SHLYERJA E DETYRIMEVE FINANCIARE DO I BEJE REZULTATET TE PAVLEFSHME.