Leksion i hapur i Gjyqtares së GJEDNJ , Angelika Nußberger

Universiteti Tiranes, njofton te gjithe studentet qe ne daten 04 Korrik 2015, zhvillohet testi nderkombetare i gjuhes Angleze: TOEIC L&R
June 22, 2015
Dr.Sc.Halim Bajraktari profesor në Fakultetin Juridik në Prishtine mbajti një leksion të hapur.
June 24, 2015
Leksion i hapur i Gjyqtares së GJEDNJ , Angelika Nußberger

Angelika Nußberger, gjyqtarja Gjermane, pranë GJENJ,zhvillojë leksione të hapura për çështje të rëndësishme si: Procedura e vendimeve pilot dhe zhvillimet e rëndësishme të praktikës  GJEDNJ; Anëtarësimi i BE KEDNJ dhe problematikat e mundshme që lidhen me ; Efikasiteti Gjykatës në kuadër të Protokolleve 14, 15, 16.
20150618_150205 20150619_101659 20150619_101629 20150618_150251 20150618_150234 20150618_150220