Dr.Sc.Halim Bajraktari profesor në Fakultetin Juridik në Prishtine mbajti një leksion të hapur.

Leksion i hapur i Gjyqtares së GJEDNJ , Angelika Nußberger
June 24, 2015
LIDHUR ME TAKIMIN KONSULTATIV PËR REFORMËN NË DREJTËSI.
June 26, 2015
Dr.Sc.Halim Bajraktari profesor në Fakultetin Juridik në Prishtine mbajti një leksion të hapur.

Në datë 19 Qershor  ne Fakultetin e Drejtesise,Universiteti i Tiranes tek salla doktorale  u zhvillua leksioni mes Dr.Sc.Halim Bajraktari ,pedagog ne Universitetin te Prizrenit “Ukshin Hoti” i ftuar si personel akademik ne Departamentin e se Drejtes Penale  me studentet e ciklit te trete te studimeve doktorale  me teme ” E drejta Penale ne Bashkimin Europian” .

20150619_153721 20150619_153537 20150619_152634 20150619_153741