Universiteti Tiranes, njofton te gjithe studentet qe ne daten 04 Korrik 2015, zhvillohet testi nderkombetare i gjuhes Angleze: TOEIC L&R

Propozim për ndryshimin e datës të diplomës për Programin e Studimit Bachelor
June 19, 2015
Leksion i hapur i Gjyqtares së GJEDNJ , Angelika Nußberger
June 24, 2015
Universiteti Tiranes, njofton te gjithe studentet qe ne daten 04 Korrik 2015, zhvillohet testi nderkombetare i gjuhes Angleze: TOEIC L&R