December 13, 2019

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Holandë të Programit Erasmus +

Njoftim Bursa Erasmus+ Holandë
December 13, 2019

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Itali të Programit Erasmus +

Njoftim Bursa Erasmus+ Itali
December 13, 2019

EKIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS KUALIFIKOHET NË RAUNDET FINALE TË KONKURSIT “MONROE E. PRICE MEDIA LAW MOOT COURT COMPETITION 2019 – 2020”

Pas gjashtë muajsh përgatitjeje dhe tre ditësh intensive konkurrimi në raundet rajonale organizuar në Universitetin Eötvös Loránd, Budapest, Hungari, ekipi i Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i […]

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.