May 22, 2019

Njoftimi per Ese

Ministria e Kulturës, në kuadër të ditës ndërkombëtare të Pronësisë Intelektuale – 26 Prill, fton të gjithë studentët e fakulteteve të drejtësisë në Republikën e Shqipërisë të […]
May 20, 2019

DATAT E PROVIMEVE MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL, SEMESTRI I DYTË.

    KLIKO -> DATAT E PROVIMEVE MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL, SEMESTRI I DYTË
May 17, 2019

Studentet te cilet nuk kane mundur te plotesojne dokumentacionin per perfitimin e burses financiare ne afatet e caktuara, jane te lutur te dorezojne dokumentacion e kerkuar duke filluar nga dt.17.05.2019.

Dokumentacioni i nevojshëm për vërtetimin e statusit të studentëve të kategorive sociale sipas VKM-së nr. 39, datë 23.01.2019. pika 6, që i referohet pikës 5-së, të […]

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.