January 20, 2020

APLIKANTËT FITUESIT NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020, MASTER SHKENCOR.

~ KLIKO NË RUBRIKAT E MËPOSHTME MASTER SHKENCOR CIVIL MASTER SHKENCOR CIVIL, DEGA E DYTE MASTER SHKENCOR PENAL MASTER SHKENCOR PUBLIK REGJISTRIMI I KANDIDATËVE NË PROGRAMET […]
January 17, 2020

Thirrje per botim ne Revisten SEE law Journal

. 8 a Guidlines_for_authors_SEELJ_JM new_8 8 Call for Papers SEE LJ 2020 .
January 17, 2020

Miratimi i kritereve të pranimit për vitin akademik 2021 – 2022 për programin e Ciklit të Dytë Master


Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.