July 15, 2019

PROBLEMATIKAT ME “QSHA”-në MASTER 2018 – 2019

KLIKO -> PROBLEMATIKA MASTER 2018-2019
July 15, 2019

Call for Summer School – Media Law Split 2019/ LECTURERS

Bashkelidhur po Ju dergoj thirrjen per Media and Law Summer School ne Split qe do te organizohet javen e trete te shtatorit (23 – 28 Shtator […]
July 15, 2019

Summer school in north cyprus

We are organizing an international summer school on “Current Legal Issues in Post-Conflict Societies” on September 4-11, 2019 in Kalkanli, North Cyprus, in cooperation with the […]

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.