Panairi i Karrieres, 5 Qershor
Wednesday, 18 December 2013
article thumbnail5 Qershor 2013  Universiteti i Tiranës organizon për herë të parë: PANAIRIN E KARRIERËS Panairi i Karrierës është një mundësi e shkëlqyer e shkëmbimit të përvojës mes studentëve dhe përfaqësuesve të...
article thumbnail    FTESE Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë së Universitetit të Tiranës UT, me rastin e 10 Majit, Ditës së Drejtësisë Shqiptare, ka kënaqësinë t’ju ftojë të merrni...
article thumbnailLeksion i Hapur i Ministrit Eduard Halimi në Fakultetin e Drejtësisë
Next Tab

Prezantim i pergjithshem

Zyra e Karrieres ka si qellim te mbeshtese mesimdhenien, te sherbeje dhe inkurajoje karrieren e studenteve ne fusha specifike te studimit ne Universitetin e Tiranes. UT i fokusuar ne vlerat me te larta te perkrahura dhe me shume te zhvilluara se fundmi, sic jane Persosmeria (Ekselenca) dhe Diversiteti, po punon drejt zhvillimit te edukimit, trajnimit dhe rritjes se kerkimit te kapaciteteve.Nepermjet ngritjes se Zyres se Karrieres UT ka per qellim tu sherbeje studenteve dhe paleve te tjera te interesit ne zhvillimin e potencialit te tyre dhe te jene te suksesshem ne tregun e punes.Nepermjet sherbimit te keshillimit te karrieres, mundesive te bursave, mundesive per internship-e, aktiviteteve te ndryshme akademike, mbledhjeve informuese dhe cdo aktivitet tjeter perkates ne synojme te krijojme nje ure lidhese ndermjet studenteve, institucioneve publike dhe private te cilet mund te jene punedhenesit e ardhshem te atyre qe po studiojne ne universitetin tone.Ne po e shohim se si bota e shekullit te 21-it eshte duke vendosur pritshmeri shume te larta per dijen dhe aftesite. Ndaj dhe profesoret, studentet dhe punedhenesit kane filluar te nxjerrin konkluzionin e njejte – nje consensus ne rritje per sa i perket menyres se mesimit, trajnimit dhe inkurajimit te karrieres e nevojshme nga universitetin.

Next Tab

Çfarë është Klinika e Ligjit e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës?

Klinika e LigjitKlinika e Ligjit e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës (FDUT) ofron ndihmë juridike falas për personat në pamundësi ekonomike për të përballuar ndihmë nga avokati. Ajo e mbështet veprimtarinë e saj në punën vullnetare të studentëve të Fakultetit të Drejtësisë.

Ndihma juridike ofrohet nga studentët e Klinikës nën kujdesin e pedagogut përgjegjës të lëndës “Klinika e Ligjit” në të drejtën publike, penale dhe civile.

Pra, Klinika është një mekanizëm përmes të cilit synohet përsosja e mëtejshme e procesit të edukimit të studentëve të drejtësisë në programin “Master” përmes harmonizimit të dijeve teorike me praktikën e zbatimit të ligjit.

Studentët që përzgjedhin lëndën “Klinika e Ligjit” kanë mundësi të përfshihen në përgatitjen e opinioneve ligjore, përpilimin e dokumenteve apo akteve juridike.

Ata mund të punojnë drejtpërdrejt me klientë si dhe të përfitojnë nga trajnimet e aftësimit praktik të ofruara për këtë qëllim. Klinika e Ligjit funksionon në bazë të një statuti dhe rregulloreje të posaçme.

Informacione

Info lidhur me orarin, datat e provimeve dhe mandatet e arkëtimit mund të klikoni në lidhjet e mëposhtme:

Portali Universitar

Hapesira Personale UT Management
Duke klikuar ne vijim keni mundesine te identifikoheni ne sistem dhe te kryeni veprime nga kompjuteri juaj.

Rregullore për funksionimin e Sistemit Informatik në UT

Prezantimi i Fakultetit