October 15, 2019

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Matej Bel në Sllovaki.

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të […]
October 11, 2019

GRUPET E VITIT TE PARE PROGRAM I INTEGRUAR I CIKLIT TE DYTE VITI AKADEMIK 2019 – 2020

KLIKO KETU -> GRUPET E VITIT TE PARE PER CDO GABIM DREJTSHKRIMOR EMER-ATESI-MBIEMER SHKRUANI TE ADRESA E EMAILIT: [email protected]
October 11, 2019

DOKUMENTACIONI PER PERFITIMIN E BURSES FINANCIARE DOREZOHET PRANE ZYRES SE SHERBIMEVE (KATI I) NE DT.14.10.2019-08.11.2019

DOKUMENTACIONI I KATEGORIVE PER  PERJASHTIM/REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT  DOREZOHET PRANE ZYRES SE FINANCES (KATI II) INFORMACIONIN NE LIDHJE ME DOKUMENTAT E KERKUARA MUND TA GJENI […]

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.